ÅNGERRÄTT, UNDANTAG OCH RETURPOLICY NTC SRL - EWOOOW

I enlighet med lagdekret nr 206/2005 och med förbehållför de undantag som anges nedan har du rätt att dra dig ur beställningen, utan att behöva ange någon anledning, inom 14 dagar från den dag du mottog den beställda produkten (eller den sista produkten, partiet eller delen när det gäller varor, partier eller flera delar som levereras separat) eller från avtalets ingående (inklusive men inte begränsat till, avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium, såsom en cd eller dvd). Om du har utsett en person med ditt förtroende att samla in den, börjar din ångerrätt från dagen för leverans av produkten till den person som utsetts av dig, annan än kuriren.

Du måste meddela Ntc srl - ewooow via Giacomo Leopardi n.66 90144 Palermo, utövandet av ångerrätten genom att skicka ett Pec-e-postmeddelande till direzione@pec.ntcitalia.it

För att utöva ångerrätten är det nödvändigt att det relativa meddelandet skickas före utgången av 14-dagarsperioden och att produkten returneras till Ntc srl - ewooow, på egen bekostnad, i villkor för produkt och förpackning intakt i alla dess aspekter, med straff för förverkande av ångerrätten.

För mer information om ångerrätt och bruksanvisning, skicka ett mail till info@ewooow.com.

EFFEKTER AV ATT UTÖVA ÅNGERRÄTTEN

Vi kommer att återbetala värdet av alla mottagna betalningar i förhållande till den faktiska kostnaden för den produkt för vilken du har utnyttjat ångerrätten, inom 14 dagar från den dag då vi mottog meddelandet om utövandet av ångerrätten. Vi kommer endast att göra återbetalningen genom att utfärda en kupong som kan spenderas på vår webbplats. I vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några kostnader till följd av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått produkten. Tänk på att du måste returnera produkterna till oss inom 14 dagar från den dag du meddelade återkallandet genom att skicka varorna, perfekt förpackade till Ntc srl via Giacomo Leopardi n.66 90144 Palermo. Du måste bära de direkta kostnaderna för att returnera produkterna.

UNDANTAG FRÅN ÅNGERRÄTTEN

Ångerrätten gäller inte vid:

- Leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hygieniska skäl eller relaterade till hälsoskydd och som har öppnats efter leverans eller vid leverans av produkter som efter leverans är oskiljaktigt blandade med andra varor.

- Leverans av förseglade ljud- eller videoinspelningar eller förseglad datorprogramvara som har öppnats efter leverans.

- Leverans av varor som är skräddarsydda eller tydligt personliga.

- Leverans av varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla och/eller alla livsmedel.

- serviceavtal efter fullständigt tillhandahållande av tjänsten av Ntc srl - ewooow, om du uttryckligen har samtyckt till utförandet av tjänsten av oss som accepterar förlusten av ångerrätten efter det fullständiga genomförandet av kontraktet;

- Tillhandahållande av digitalt innehåll (inklusive applikationer, programvara, e-böcker, MP3-filer etc.) via ett icke-materiellt medium (till exempel en CD eller DVD) om du vid tidpunkten för beställningen uttryckligen har samtyckt till början av utförandet och accepterar förlusten av ångerrätten till följd av början av utförandet.

- Tillhandahållande av tidningar och tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal för tillhandahållande av sådana publikationer.

- Leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris överenskommits vid tidpunkten för ingåendet av försäljningsavtalet, vars leverans kan ske först efter trettio dagar och vars faktiska värde beror på marknadsfluktuationer som inte kan kontrolleras av Ntc srl - ewooow.

Kan jag hjälpa dig?