Allmänna villkor för användning och försäljning

Ntc srl - ewooow tillhandahåller ewooow-tjänsterna enligt följande villkor. Vi inbjuder dig att läsa vår integritetspolicy och vår cookiepolicy.

I) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Vi uppmanar dig att läsa dessa allmänna användarvillkor noggrant eftersom du, genom att använda ewooow-tjänsterna, accepterar dessa allmänna användarvillkor fullt ut. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster  och produkter och du kan ibland bli föremål för ytterligare villkor. Om du använder en Tjänst (till exempel: Presentkort eller mobilapplikationer) kommer du också att omfattas av de villkor, riktlinjer och allmänna villkor som gäller för den specifika Tjänsten.

 

1.ELEKTRONISK      KOMMUNIKATION

När du använder ewooow-tjänsterna eller skickar e-post, textmeddelanden och annan kommunikation från din dator eller mobila enhet kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kan kommunicera med dig på olika sätt, till exempel via e-post, textmeddelanden (SMS), meddelanden i appen eller genom att publicera meddelanden och kommunikation på webbplatsen. Med förbehåll för specifika obligatoriska lagbestämmelser, för tillämpningen av detta avtal, samtycker du till att alla kontrakt, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller kravet på skriftlig form, när det krävs enligt lag.

2.UPPHOVSRÄTT      OCH DATABASRÄTTIGHETER

Allt innehåll som finns eller görs tillgängligt via tjänsterna eller produkterna i form av texter, grafik, logotyper, ikonknappar, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, datainsamlingar och programvara, tillhör Ntc srl - ewooow eller dess innehållsleverantörer och skyddas av internationella lagar om upphovsrätt och databasrättigheter.

3. VARUMÄRKEN     

Det grafiska materialet, logotyper, sidhuvuden, ikonknappar, teckensnitt och servicemärken som ingår eller görs tillgängliga via någon av tjänsterna eller produkterna är varumärken eller särskiljande tecken som tillhör Ntc srl - ewooow. Alla andra varumärken som inte ägs av Ntc srl - ewooow som visas på någon av tjänsterna eller produkterna tillhör respektive ägare, som kan eller inte kan vara anslutna, anslutna till Ntc srl - ewooow eller sponsrade av Ntc srl - ewooow.

4. DITT      KONTO

Du kan behöva ditt Ntc srl - ewooow-konto för att använda vissa ewooow-tjänster och behöva komma åt ditt konto samt ha en giltig betalningsmetod kopplad till det. Om det uppstår problem med att debitera din valda betalningsmetod kan vi debitera någon annan giltig betalningsmetod som är kopplad till ditt konto.

 Om du använder NTC srl - ewooow-tjänsterna måste du hålla ditt konto och lösenord konfidentiellt och kontrollera åtkomsten till din dator och dina enheter, och du accepterar, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, att hållas ansvarig för alla aktiviteter som kommer att utföras med ditt konto och lösenord. Du åtar dig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att ditt lösenord förblir säkert och konfidentiellt och du åtar dig att meddela oss omedelbart om du har anledning att tro att någon tredje part är medveten om ditt lösenord, eller om ditt lösenord används eller sannolikt kommer att användas på ett obehörigt sätt. Du är ansvarig för att se till att de uppgifter du lämnar till oss är korrekta och fullständiga och att omedelbart meddela oss om eventuella ändringar av den information du har lämnat till oss. Du kommer att kunna komma åt din information från avsnittet Mitt konto på webbplatsen.

Du får inte använda Ntc srl - ewooow Services: på ett sådant sätt att det orsakar eller orsakar avbrott, skador eller funktionsfel på Ntc srl - ewooow Services och dess funktioner, eller för bedrägliga ändamål, eller i alla fall för att begå olagliga aktiviteter, eller för att orsaka störningar, fördomar eller gripande.

Vi förbehåller oss rätten att förhindra åtkomst till webbplatsen och / eller tjänsterna Ntc srl - ewooow, att avbryta eller avsluta ett konto, att ta bort eller ändra innehållet på webbplatsen efter eget gottfinnande, i händelse av brott mot gällande lagbestämmelser, dessa allmänna användarvillkor eller tillämpliga riktlinjer eller policyer.

5.      RECENSIONER, KOMMENTARER, KOMMUNIKATION OCH ANNAT INNEHÅLL

Det är tillåtet att publicera recensioner, kommentarer och annat innehåll, skicka elektroniska vykort och annan kommunikation och skicka förslag, idéer, kommentarer, frågor eller annan information, förutsatt att innehållet inte är olagligt (dvs. obscent, kränkande, skrämmande, ärekränkande, inte kränker integritet, immateriella rättigheter eller inte på annat sätt är stötande för Ntc srl - ewooow och / eller tredje part eller stötande och är inte eller i något fall inte innehåller virus, politisk propaganda, kommersiell värvning, kedjebrev, massutskick eller någon annan form av spam). Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara en annan person eller enhet eller på annat sätt ljuga om ursprunget till ett vykort eller annat innehåll. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller redigera sådant innehåll. Om du tror att ett innehåll eller en försäljningsannons som publiceras på webbplatsen eller används i samband med Ntc srl - ewooow Services, innehåller ett ärekränkande uttalande eller att din immateriella rättighet har kränkts av en artikel eller information på webbplatsen eller används i samband med Ntc srl - ewooow Services, inbjuder vi dig att fylla i och skicka ett e-postmeddelande till info@ewooow.com och vi kommer omedelbart att göra det.

6.VERKSAMHET      SOM UTÖVAS AV TREDJE PART

Andra enheter än Ntc srl - ewooow driver butiker, tillhandahåller tjänster eller säljer produktlinjer på denna webbplats. Dessutom tillhandahåller vi länkar till webbplatser för anslutna företag och andra företag. Vi ansvarar inte för kontroll eller utvärdering av dessa handlare eller individer eller innehållet på deras webbplatser, och vi erbjuder inte heller garantier för deras försäljningsförslag. Ntc srl - ewooow kan inte på något sätt hållas ansvarig för handlingar, produkter och innehåll i alla dessa ämnen eller någon tredje part. Du kan informera oss när en tredje part är inblandad i dina transaktioner, och vi kan dela transaktionsinformation med dem. Vi uppmanar dig att noggrant granska deras sekretesspolicy och andra användarvillkor.

7.NTC      SRL:S ROLL - EWOOOW

Ntc srl - ewooow tillåter tredjepartssäljare att lista sina produkter på - ewooow På detaljsidorna för varje produkt anges om produkten säljs av tredje part. Som leverantör av e-handelsplatsen underlättar Ntc srl - ewooow transaktioner på webbplatsen, men är inte part i kontraktet för försäljning av varor som säljs av dessa tredjepartssäljare. Ntc srl - ewooow förblir därför främmande för detta kontrakt, som existerar uteslutande mellan köparen och säljaren. Ntc srl - ewooow tar inget ansvar för försäljningsavtalet och dess korrekta utförande och fungerar inte på något sätt som säljarens agent. Säljaren är ensam ansvarig för försäljningen av produkterna och för hanteringen av tvister med köparen

 

VÅRT ANSVAR

Vi ansvarar inte för förseningar eller bristande uppfyllande av skyldigheterna enligt dessa allmänna villkor om förseningen eller icke-uppfyllandet härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure. Denna bestämmelse påverkar inte dina rättigheter som härrör från lagen och i synnerhet din rätt att få de köpta varorna inom rimlig tid eller att få ersättning vid utebliven leverans på grund av omständigheter som härrör från oförutsebara omständigheter eller force majeure

TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna användarvillkor regleras av och måste tolkas i enlighet med italiensk lag. Den behöriga domstolen är Palermo

ÄNDRINGAR I TJÄNSTEN ELLER ÄNDRINGAR I VILLKOREN

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra Ntc srl - ewooow-tjänsterna, policyerna, dessa allmänna användarvillkor och användarvillkoren för att erbjuda nya produkter eller tjänster eller för att följa lagar och bestämmelser. Du kommer att omfattas av policyerna och villkoren i de allmänna användarvillkoren från tid till annan som gäller när du använder Ntc srl - ewooow-tjänsterna. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, kommer detta villkor inte att påverka giltigheten och effektiviteten av de andra bestämmelserna.

8. AVSTÅENDE     

I händelse av att du inte följer dessa allmänna användarvillkor representerar vår underlåtenhet att utöva rätten att agera mot dig inte vårt avstående från åtgärder för brott mot de skyldigheter som du har åtagit dig.

9.MINDERÅRIGA     

Vi säljer inte produkter till minderåriga. Vi säljer barnprodukter som endast kan köpas av vuxna. Om du är under 18 år kan du använda Ntc srl - ewooow Services endast med deltagande av en förälder eller vårdnadshavare.

10.VÅRA  KONTAKTER

Denna webbplats ägs och förvaltas av Ntc srl via Giacomo Leopardi n.66 90144 Palermo P.iva 05319840822.

Småkaka

Vi använder cookies, pixlar och annan teknik (gemensamt "cookies") för att känna igen din webbläsare eller enhet, lära oss mer om dina intressen och förse dig med viktiga funktioner och tjänster, och även för andra ändamål, inklusive:

·         känna igen dig när du loggar in för att använda våra tjänster. På detta sätt kan vi ge dig produktrekommendationer, visa dig personligt innehåll, känna igen dig som medlem i ditt konto, låta dig använda andra personliga funktioner och tjänster.

·         Håll reda på de inställningar du anger. På detta sätt kan vi respektera dina preferenser, till exempel när det gäller visning av intressebaserad reklam.

·         Håll koll på varor som sparats i din kundvagn.

·         Genomföra forskning och analys för att förbättra innehållet, produkterna och tjänsterna i Ntc srl - ewooow.

·         Förhindra bedräglig aktivitet.

·         Förbättra säkerheten.

·         Förse dig med innehåll, inklusive reklam, som är relevant för dina intressen på våra webbplatser Ntc srl - ewooow och tredje parts

·         Rapportering. Detta gör att vi kan utvärdera och analysera utförandet av våra tjänster.

Ntc srl - ewooow-cookies låter dig dra nytta av några av de väsentliga funktionerna i Ntc srl - ewooow. Om du till exempel blockerar eller på annat sätt tar bort våra cookies kommer du inte längre att kunna lägga till artiklar i din kundvagn, slutföra din beställning eller använda någon av produkterna och tjänsterna från Ntc srl - ewooow som kräver din autentisering.

Auktoriserade tredje parter kan också ställa in cookies när du interagerar med tjänsterna från Ntc srl - ewooow. Tredje parter inkluderar sökmotorer, leverantörer av mät- och analystjänster, sociala medier och reklamföretag. Dessa tredje parter använder cookies i processen att tillhandahålla innehåll, inklusive reklam som är relevant för dina intressen, för att utvärdera effektiviteten av deras annonser och för att utföra tjänster på uppdrag av Ntc srl - ewooow.

Du kan hantera webbläsarcookies via dina webbläsarinställningar. Hjälpfunktionen i de flesta webbläsare talar om för dig hur du förhindrar att din webbläsare accepterar nya cookies, hur du får din webbläsare att varna dig när du får en ny cookie och hur du inaktiverar cookies och deras utgång. Om du inaktiverar alla cookies i din webbläsare kommer varken vi eller tredje part att överföra cookies till din webbläsare. I så fall kan du dock behöva justera vissa inställningar manuellt varje gång du besöker en webbplats, och vissa funktioner och tjänster kanske inte fungerar.

Se vår sekretesspolicy för mer information om vilken typ av information vi samlar in.

Kan jag hjälpa dig?